Dorperrasen i Sverige

Lite historia om den nya rasen Dorper & Vit Dorper

Ina Eriksson & hennes pappa började föda upp fårrasen Sydafrikansk dorper i Alberta Canada 1998. Efter många års framgångsrikt avelsarbete med dorprarna och starka påtryckningar från Sydafrikanska mentorer så lanserades Boda Farm Inc. även internationellt. Inas blodlinjer finns i mer än 16 länder och på 4 kontinenter och arbetet med att introducera dorperrasen till nya regioner pågår ständigt.

November 2008 flyttade Ina till Sverige från Canada, hon ville introducera rasen i Sverige och satsa på import & export. Hon slet verkligen med myndigheterna i Sverige och för att inte nämna allmänheten, som hade fått för sig att Dorper var en monsterras, m.m det stod mycket i tidningarna och på Internet om monsterdjuren dorper! Att ge upp var/är inte Inas melodi, så hon stretade på...

 Januari 2010 lades de första dorperembryon i en grupp mottagartackor i Sverige. Embryon var hitflugna i frusen form från andra sidan atlanten. Ett team från Canada var behjälpliga med embryotransplantationen. 121 embryon sattes in på 61 tackor. Juni 2010 föddes de första renrasiga dorprarna till Boda Farm i Klasbo, Sala. De allra första renrasiga dorperbaggar såldes till nya ägare hösten 2011

.Boda farms ungdjur i Klasbo, Sala
Boda Farms bagglamm i Klasbo, Sala

September 2012 fick baggauktionen i Linköping stifta bekantskap med dorper för första gången. Ina Eriksson hade sin 3-månaders bagge med & intresset var stort. Även 2 renrasiga tackor var med för visning, dorper & vit dorper. Många intresserade & nyfikna hade många frågor ang. rasen.

Ina Eriksson vid dorpermontern.


Boda´s Omaha 3 månader


Boda´s Omaha såldes för 17 500:- på auktionen


Boda Farms tackor, vit dorper & dorper med ullen kvar på ryggen, resten har de fällt helt naturligt


Visning av vit dorper & dorper tackor på baggauktionen i Linköping. Ina Eriksson & Jasna Bohlin

19 januari 2013 bildades Svenska Dorperföreningen, något som Ina ivrade mycket för. Ett 15-tal intresserade var med på första mötet som hölls i Jugansbo Bygdegård, Sala.

En del av de intresserade, Jugansbo Bygdegård, Sala


Ina Eriksson valdes som Ordförande i Svenska Dorperföreningen

2013 beslöt Ina att flytta tillbaka till Canada, hon hade även sina livdjur kvar där & ville satsa mer på sin besättning i Canada. Fast hon inte var kvar i Sverige så jobbade hon väldigt mycket för "sina" dorprar här i Sverige.

I augusti 2013 ordnade Ina i samarbete med Svenska Dorperföreningen en kurs i exteriörbedömning av vit dorper & dorper. Den mycket duktige dorperdomaren Justin Kirkby flög till Sala från Australien för att i 3 dagar drilla ett 15-tal intresserade på Klasbo Gård.

Justin Kirkby, Australien, även uppfödare av Amarula dorper

Djuren bedömdes med en skala på 1-5, där 1 & 2 går direkt till slakt, vissa med 3 kan gå i avel, 4&5 absolut till avel. Efter 2 dagars intensiva bedömningar på 80-talet djur från Boda Farm, baggar som ungtackor & även vuxna djur skulle provet göras för Junior Exam In Dorperbreed.


Justin Kirkby väntar på eleverna. Här är det 2 vuxna baggar som ska bedömas


Ögonen på vit dorper kollas noga


Justin Kirkby & Ina Eriksson


Alla deltagare på dorperbedömningskursen, Klasbo, Sala


Kursen avslutades med helgrillad dorper

Februari 2014 var Svenska Dorperföreningen på Milamässan och visade upp rasen för första gången.

Idag finns dorperrasen spridd i delar av Sverige, några uppfödare som avlar vidare på Inas linjer. Jag är helt säker på att dorpern är här för att stanna och bli en stark ras, men då gäller det att vi som föder upp är noga med vilka djur vi säljer till liv, annars kan allt spoileras för all framtid.

Idag finns det 4 olika linjer, som Ina har importerat in via embryon:

1- Canadalinjen
.
Stand Off

2-Australienlinjen

Juke

3- Australienlinjen

Delago

4-Australienlinjen

Honuna

Vi har nu ett stort ansvar med att fortsätta avelsarbetet med dorpern, en ras som enligt mig bara har fördelar. Alla kan inte gå till avel bara för att de är dorper, det är typerna klassade 4 & 5 som ska gå i avel, ibland kan en 3:a gå i avel beroende på vad nedklassningen var, och resten blir kanongoda på matbordet.

Kött av dorperkorsning

Framtid & dorpern sprids vidare i världen!
Ina har nu ett projekt i Kazahstan, där hon ska introducera dorpern. Mars 2015 föds de första dorperkorsningarna där. Hösten 2015 flygs den första leveransen av renrasiga dorprar till Kazahstan, alla linjer från Ina. Projektet kommer att vara i 3-5 år. Målet är 10.000 katahdins (lokal ras) som ska korsas med dorper & renrasig avel.

Fetsvansade får i Kazahstan


18 mars 2015 första dorperkorsningen född i Kazahstan. Foto: Ina Eriksson

Till Ina vill jag bara säga......tack för att du slet med näbbar & klor när du var i Sverige, utan dig har vi inte haft alla dessa underbara djur. Jag vet att resan inte var speciellt lätt för dig...du fick kriga dig fram överallt, men du gav aldrig upp & ger aldrig upp. Din kunskap om dorpern är enorm & du "brinner" verkligen för din "ras". Du är verkligen en person som jag ser upp till! För mig är Ina Eriksson=Dorper.

Jasna